wtorek, 15 marca 2022

Urodzinowy eksperyment naukowyokazji urodzin liczby pi przeprowadziliśmy eksperyment naukowy. Podjęliśmy próbę samodzielnego wyznaczenia jej wartości. Jak to wyglądało? Rzucaliśmy wykałaczki na papier z odpowiednio narysowanymi liniami równoległymi. Liczyliśmy, ile wykałaczek upadło tak, że przecięło linię. Następnie za pomocą wzoru wynikającego z rachunku prawdopodobieństwa i odrobiny matematycznej magii obliczyliśmy wartość pi. Posłużyliśmy się wzorem:

pi = ilość wszystkich rzutów: ilość rzutów zakończonych przecięciem linii
W eksperymencie wzięły udział 43 osoby, wykonaliśmy 860 rzutów, linie przecięło 269 wykałaczek. 860 : 269 = 3,19 . Bardzo dobre przybliżenie!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz