sobota, 2 maja 2015

Wszystkie Kolory Świata - podsumowanie projektu
Ogromne zaangażowanie uczniów klas czwartych i piątych przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Pozytywna energia, która towarzyszyła trzeciej edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjno - pomocowej UNICEF - "Wszystkie Kolory Świata" została nagrodzona Certyfikatem!

Projekt  miał na celu uwrażliwić uczniów na problemy i potrzeby dzieci w krajach rozwijających się, szczególnie w Sudanie Południowym. Celem projektu było przekazanie dzieciom wiedzy o działaniach humanitarnych prowadzonych przez UNICEF, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji na inne kultury oraz rozbudzanie wrażliwości społecznej.


Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie na rzecz dzieci w Sudanie Południowym.
W przyszłym roku szkolnym kolejna edycja, jesteśmy przekonani, że damy z siebie jeszcze więcej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz