wtorek, 12 kwietnia 2022

Oswoić konflikt

 
Od stycznia 2022 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom współpracuje z naszą szkołą w ramach projektu „Oswoić Konflikt!” finansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. 

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów bez przemocy, poprawienie komunikacji oraz podniesienie stopnia integracji i poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów klas biorących udział w projekcie. 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie przez trenerów Stowarzyszenia programu edukacyjnego w dwóch wybranych klasach I-III oraz wsparcie wychowawców tych klas w dalszej pracy edukacyjnej i wychowawczej.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w specjalnie przygotowanych warsztatach, które rozwijają ich wiedzę i umiejętności z zakresu radzenia sobie z trudnymi emocjami, samoregulacji, współpracy i komunikacji, czyli tych elementów, które pozwalają dzieciom radzić sobie  w sytuacjach konfliktowych oraz przyczyniają się do tworzenia dla siebie nawzajem przyjaznego i wspierającego środowiska w klasie.

Po przeprowadzonych zajęciach trenerzy Stowarzyszenia przygotowują pisemne podsumowania, które zawierają opisy przebiegu warsztatów i funkcjonowania uczniów oraz wskazówki dla wychowawcy dotyczące dalszej pracy z klasą. W celu zwiększenia kompetencji wychowawczych nauczyciele biorą udział w specjalnie przygotowanych 7-godzinnych warsztatach.

Projekt skierowany jest również do rodziców dzieci biorących udział w projekcie, dla których zorganizowanie zostaną warsztaty lub/i konsultacje indywidualne w obszarach związanych z tematyką projektu, takich jak komunikacja, radzenie sobie z trudnymi emocjami u dzieci czy profilaktyka przemocy. Rodzice otrzymają również pisemne Podsumowania udziału klasy w warsztatach.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie Stowarzyszenia
Q Zmianom: www.qzmianom.org.
Projekt „Oswoić Konflikt!” jest współfinansowany
ze środków miasta stołecznego Warszawy.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz