czwartek, 26 maja 2016

Sukces akcji „Płyniemy 25 km na 25 – lecie szkoły”

W dniach 9 – 13 maja 2016 r. wszyscy uczniowie klas 1 – 6 mieli okazję wziąć udział w okolicznościowej akcji „Płyniemy 25 km na 25 – lecie szkoły”.

Zadanie polegało na sztafetowym przepływaniu odcinków 25 – metrowych przez każdego ucznia danej klasy w czasie 15 minut lekcji. Na koniec każdego dnia wyniki były sumowane i umieszczane na tablicy ogłoszeń. Końcowy rezultat przeszedł najśmielsze oczekiwania i wyniósł 28 km 450 m !!!

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! Cieszymy się, że każdy uczeń, bez względu na poziom swoich umiejętności mógł wnieść wkład w końcowy sukces.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz