piątek, 5 maja 2017

"Listy do ziemi - nowy projekt świetlic"

Fundacja Ekologiczna ARKA przygotowała największą akcję ekologiczną w Polsce, nasze Świetliki biorą w niej udział.

Ale... zacznijmy od początku !

Fundacja Ekologiczna ARKA zajmuje się szeroko pojętą edukacją ekologiczną zwłaszcza dzieci i młodzieży. Podejmuje zagadnienia ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony zwierząt i szerzenia wiedzy na temat wpływu zachowań człowieka na otaczające środowisko. Formę edukacji, jaką jest pisanie listów, fundacja wykorzystuje od początku swojej działalności, tj. od 2005 roku, kiedy to fundacja powstała.

Głównym elementem akcji jest pisanie przez dzieci tematycznych listów skierowanych do dorosłych. Poświęcone one będą gospodarce odpadami i recyklingowi. Akcja ma na celu wsparcie gmin w obowiązku organizacji działań edukacyjnych i promocyjnych.

Akcja pisania listów poprzedzona zostanie lekcjami  tematycznymi. Następnie dzieci napiszą listy i przekażą je dorosłym.  W listach powinny znaleźć się proste informacje merytoryczne o działaniach. które można podjąć w każdym domu, np. o segregacji śmieci. Kolejno dzieci wspólnie z dorosłymi podejmą te działania, a ich opis prześlą do fundacji. Przesłane do fundacji listy zostaną przeczytane i najlepsze z nich zostaną zaprezentowane na licznych wystawach w całej Polsce. Odbędzie się także OGÓLNOPOLSKI KONKURS na najlepszy list.

Zatem, bierzemy się do roboty, to znaczy do pisania! :-)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz