poniedziałek, 11 marca 2019

Nauczyciele też się uczą !!!

W ramach samodoskonalenia nasi angliści biorą udział w wielu konferencjach metodycznych. Jedną z nich jest ogólnopolska „English Teaching Challenges” organizowana przez British Council i Cambridge Assessment English.

W trakcie jej trwania profesjonaliści działający na polu nauczania języka angielskiego podzielili się swoim doświadczeniem w zakresie wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania oraz efektywnego przygotowania uczniów do egzaminów certyfikacyjnych.

Kolejną będzie VI edycja konferencji PASE Young Learners, która będzie poświęcona faktom i mitom o edukacji językowej dzieci.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz