poniedziałek, 4 marca 2019

Grupy eksperckie

Na lekcjach biologii i geografii nasi uczniowie aktywnie włączają się w proces uczenia się i nauczania innych. Każdy uczeń staje się ekspertem w przydzielonym temacie.

Uczniowie uczą się w ten sposób współpracy, stają się odpowiedzialni za siebie i innych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz