poniedziałek, 8 czerwca 2015

Wyprawa do Stacji Uzdatniania Wody „Filtry”

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „WODA” klasy pierwsze udały się na wycieczkę do Stacji Uzdatniania Wody „Filtry”. Warsztaty rozpoczęły się od pokazu filmu animowanego. Bohaterowie zachęcali widzów do aktywnego udziału w lekcji oraz proekologicznych zachowań. 

Podczas projekcji filmu dzieci dowiedziały się jaką długą drogę musi pokonać woda zanim trafi do naszych domowych kranów i co się dzieje ze ściekami. Na podstawie zbudowanej makiety pierwszoklasiści mieli okazję zapoznać się z terenem zagospodarowanym przez Stację Uzdatniania Wody. 

Ciekawym doświadczeniem okazało się zwiedzanie kolektora ściekowego wybudowanego specjalnie na potrzeby zwiedzających. Wycieczki zakończyła się zwiedzaniem zabytkowego filtra powolnego.  


Wyprawa do Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” była bardzo udana. Uczestnicy zdobyli nową wiedzę przy okazji świetnie się bawiąc.  


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz